PIANOSTEMMEN

Evenals de meeste muziekinstrumenten is de piano gebaat bij een zo stabiel mogelijke omgeving. Vooral stabiel met betrekking tot de luchtvochtigheid. Het klankbord van de piano is enigszins bol om de spanning van de snaren voldoende tegendruk te geven. Bij stijging van de luchtvochtigheid zet het klankbord uit: meer spanning, hogere toon. Omgekeerd verhaal bij daling van luchtvochtigheid: krimp, lagere toon.

Ontstemmen is dus eigenlijk een continu proces. Het antwoord op de vraag “wat moet ik doen voor een goede conditie van de piano” is minimaal tweeledig.

Ten eerste: zorg voor een stabiele omgeving. Ten tweede: Laat het ontstemmen niet uit de hand lopen.

Om een klankchaos te voorkomen behoeft de piano regelmatig stemonderhoud. Echter, regelmaat die voor piano 1 afdoende is kan voor piano 2 te weinig zijn. Minimaal 1x per jaar stemonderhoud is absoluut nodig. Tijdens het stemmen wordt meteen eventuele ontregeling van de speelaard opgemerkt.

ONDERHOUD EN REPARATIE

Kleine mankementen kunnen vaak tijdens de stemafspraak worden verholpen. Groter onderhoud zoals viltvervanging gebeurt in overleg. Als tijdens het stemmen een snaar breekt is dit het gevolg van materiaalzwakte. Hiervoor is een stemmer niet verantwoordelijk.